Bases i Extres


Complementa la teva planta i el kokedama amb algun d'aquests accessoris