Termes i Condicions de Servei


1. INFORMACIÓ PRÈVIA DEL PROCÉS CONTRACTUAL 
Aquesta pàgina web omotesandoplants.com és propietat de Joan Català Margarit amb DNI 53291031P, autònom. 
Les condicions generals de contractació regulen la relació de venda a distància entre Omotesando Plants i l'usuari o client, d'acord amb les estipulacions legals, en especial, la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de contractació, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 7/1996, de 15 de gener d'ordenació del comerç detallista, ia la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. 
Omotesando Plants es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, a les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de les seves pàgines, per qualsevol forma admissible en dret i seran de compliment obligat durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. Això no obstant, Omotesando Plants es reserva el dret d'aplicar, en determinats casos, unes Condicions Particulars de Contractació amb preferència a les presents Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les en temps i forma oportuns. 
L'objecte de la pàgina web és oferir i publicitat de tota mena de flors, plantes i objectes de decoració. 
La durada del contracte quedarà vinculada al lliurament del producte sense perjudici del dret de desistiment. 
Com a usuari o client declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions dús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser més gran i tenir la capacitat jurídica i d'obrar necessàries per a l'accés als llocs web d'Omotesando Plants i la contractació per mitjà d'aquests. 
Per adquirir els nostres productes, podeu adreçar-vos a l'apartat corresponent de la nostra botiga online. 
Finalitzat el procés de compra el client rebrà una confirmació del mateix per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra lusuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rebeu la confirmació, poseu-vos en contacte amb Omotesando Plants el correu electrònic info@omotesandoplants.com

El client, en rebre el producte a l'adreça de lliurament facilitada, rebrà una factura o còpia de la comanda

2. OFERTA I VIGÈNCIA 
En cas d'un producte en oferta, sempre s'indicarà juntament amb les característiques essencials, el preu d'oferta i la validesa d'aquesta. 
En compliment de la normativa vigent Omotesando Plants ofereix informació sobre tots els articles a la venda, les seves característiques i preus. Tot i això, Omotesando Plants es reserva el dret a retirar, reposar o canviar els productes que s'ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut de la mateixa. D'aquesta manera, els productes oferts a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l'empresa tindrà la facultat de deixar d'oferir, sense avís previ i en qualsevol moment, l'accés als productes esmentats. 
3.CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DELS PRODUCTES 
Els productes oferts a la nostra botiga online, incorporen una fotografia i les seves característiques essencials, aquesta és la informació obtinguda del propi fabricant. El color del producte, observable a la fotografia no és vinculant. A les característiques s'identifica el mateix.

3. GARANTIES 
Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. Omotesando Plants disposa d'un servei de postvenda, mentre la garantia estigui vigent, el client podrà executar-la adreçant-se per correu electrònic a info@omotesandplants.com o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podeu adreçar-vos al correu electrònic info@omotesandoplants.com

4. PREUS 
Tots els productes indiquen el preu de venda a Euros i inclouen l'impost sobre el valor afegit (IVA). Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s'indicaria.

5. DESPESES D'ENVIAMENT 
Tots els productes oferts a la pàgina web gaudeixen de la garantia comercial del proveïdor del mateix. Omotesando Plants disposa d'un servei de postvenda, mentre estigui vigent la garantia, el client podrà executar-la adreçant-se per correu electrònic a info@omotesandoplants.com o als punts establerts pel propi proveïdor. En cas de dubte podreu adreçar-vos mitjançant el correu electrònic a info@omotesandoplants.com

6. DESPESES D'ENVIAMENT 
Omotesando Plants només realitza enviaments a Espanya (excloent-hi les Illes Canàries, Illes Balears, Ceuta i Melilla). El preu de l'enviament és de 6 euros i se suma al check out al preu del producte més l'IVA.

7. LLIURAMENT DE LA COMANDA 
Un cop enviada la Confirmació d'Enviament, el Producte es lliurarà a l'adreça indicada per l'usuari en realitzar la Comanda en el termini aproximat d'entre un i cinc (1-5) dies laborables des que surtin del magatzem d'Omotesando Plants.

Omotesando Plants no assumeix cap responsabilitat quan el lliurament del Producte no arribi a realitzar-se com a conseqüència que les dades facilitades per l'Usuari siguin falses, inexactes o incompletes o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes a l'empresa d'enviaments, assignada per a tal efecte, com ho és l'absència de l'usuari o la retenció del producte a duanes. 
Els terminis de lliurament són aproximats, encara que Omotesando Plants intenta ajustar-s'hi.

8. FORMES DE PAGAMENT I EXECUCIÓ DE LA COMANDA 
El client podrà abonar l'import de la comanda optant per qualsevol de les formes següents. Durant el procés de compra haureu d'indicar la vostra elecció: 
TARGETA DE CRÈDIT O DÈBID VISA, VISA O MASTERCARD 
Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancàries es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat en la tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa. 
Així mateix, les dades sobre la vostra targeta de crèdit són introduïdes directament a Stripe (passarel·la de pagament) i no són introduïdes ni registrades en cap servidor d'Omotesando Plants. 
En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se us sol·licitaran sempre les dades següents: el número de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del número imprès en cursiva al revers de la targeta VISA o MASTERCARD, oferint, així, més garanties sobre la seguretat de la transacció, aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web. 
Quan l'import d'una compra hagi estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el número d'una targeta de pagament, el titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En aquest cas, les corresponents anotacions de càrrec i reabonament en els comptes del proveïdor i titular s'efectuaran com més aviat millor. 
No obstant això, si la compra hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l'exigència de devolució no fos conseqüència d'haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hagués exigit indegudament l'anul·lació del càrrec corresponent, aquell quedarà obligat davant Omotesando Plants al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la dita anul·lació. 
PAYPAL 
" Permet enviar pagaments a Internet de forma segura i còmoda. La xarxa de PayPal es basa en la infraestructura financera existent de comptes bancaris i targetes de crèdit per crear una solució global de pagament en temps real. Paypal ofereix un servei especialment pensat per a aquells a els que no els satisfan els mecanismes de pagament tradicionals. 
Més informació a Paypal. http://www.paypal.com. 
Omotesando Plants es compromet a lliurar la comanda en un màxim de 30 dies, a partir de l'endemà de la comanda. 
La disponibilitat dels productes oferts per Omotesando Plants pot variar en funció de la demanda dels clients. Tot i que Omotesando Plants actualitza l'estoc periòdicament, el producte sol·licitat pel client podria estar esgotat en aquell moment. En cas de no execució per indisponibilitat, Omotesando Plants en el moment que tingui coneixement d'aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d'un correu electrònic. El període daquesta comunicació no superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. Omotesando Plants podrà donar la doble opció de: subministrar al client sense augment de preu, un producte de característiques similars o de superior qualitat, o excepte raons justificades i demostrables per Omotesando Plants dins aquest mateix període abonar les sumes pagades per la comanda anul·lada. En cas que Omotesando Plants no faci aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sens perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

9. DRET DE DESISTIMENT, DEVOLUCIONS I RECLAMACIONS 
Segons l'establert l'article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser tornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment. 
Si has tingut algun problema amb la teva comanda volem ser els primers a saber-ho. Passa en molt poques ocasions, però si així és contacta'ns i Omotesando Plants es compromet a assumir el de restituir el producte per un de nou d'acord amb condicions acceptades en el moment de la venda. Si el client vol presentar una reclamació, pot fer-ho a través del correu electrònic info@omotesandoplants.com. 
En alguns enviaments, potser alguna flor de la comanda o estigui disponible a causa de problemes de qualitat o disponibilitat. En aquests casos, Omotesanso Plants es reserva el dret de substituir aquesta flor per una del mateix valor o superior. No podem reemplaçar ni tornar els diners en aquests casos, i apreciem la teva comprensió.

10. JURISDICCIÓ 
Així mateix, Omotesando Plants es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del lloc web i continguts o per l'incompliment de les presents condicions. 
La relació entre l'usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia, les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre això. Omotesando Plants té el domicili a Sant Cugat del Vallès, Barcelona.