Política de Privadesa


1. INFORMACIÓ GENERAL 
Omotesando Plants, empresa de Joan Català Margarit autònom amb DNI 53291031P és la titular del lloc web ubicat al nom de domini omotesandoplants.com i és Responsable de Tractament. 
Hem designat un responsable per a la privadesa que és el responsable de supervisar les preguntes relacionades amb aquest avís de privadesa. Si teniu alguna pregunta sobre aquest avís de privadesa, incloses les sol·licituds per exercir els vostres drets, contacteu amb el responsable per a la privadesa utilitzant les dades de contacte que es detallen a continuació.

Nom del responsable per a la privadesa: Joan Català Margarit 
Adreça de correu electrònic: info@omotesandoplants.com

L'usuari té dret a presentar una queixa en qualsevol moment a la seva autoritat de supervisió local. Tot i això, agrairíem que ens donés l'oportunitat de tractar amb les seves disconformitats abans que es dirigeixi a la seva Autoritat de Supervisió, per la qual cosa preguem que en primera instància contacteu amb nosaltres.

Aquesta Política de Privadesa és aplicable al Lloc Web, entenent com a tal totes les pàgines i subpàgines incloses en el mateix, així com qualssevol comunicacions entre els nostres clients i usuaris i l'Empresa (mitjançant formularis de contacte, emails, telèfon). Omotesando Plants declina qualsevol responsabilitat sobre les diferents polítiques de privadesa i protecció de dades de caràcter personal que puguin contenir les pàgines web a les quals pugui accedir-se a través dels hipervincles ubicats en aquest Lloc Web i no gestionades directament per Omotesando Plants. 
Aquesta política s'ha configurat respectant escrupolosament la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, és a dir, entre d'altres, el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals (RGPD).

2. RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 
No recollim cap tipus de dades de caràcter personal si únicament estàs navegant al Lloc Web, excepte en el supòsit descrit la nostra “Política de cookies”.

Dades: 
Recollim les següents categories de dades: 
- Dades didentitat: inclou nom, nom dusuari o identificador similar. 
- Dades de contacte: inclou adreça, adreça de correu electrònic i números de telèfon. 
- Dades financeres: inclou detalls de la targeta de crèdit. 
- Dades de transaccions: inclou detalls sobre els pagaments cap ai des de vostè i els detalls de compres i enviaments. 
- Dades tècniques: inclou l'adreça IP, dades d'ubicació, les vostres dades d'inici de sessió. 
- Dades de Perfil: inclouen el nom d'usuari i la contrasenya, les reserves fetes per vostè, els seus interessos i preferències. 
- Dades d'ús: inclouen informació sobre com utilitza el nostre lloc web i els nostres serveis. 
- Dades de Màrqueting i Comunicacions: inclou les vostres preferències per rebre màrqueting per part nostra.

També recopilem, fem servir i compartim dades agregades com dades estadístiques o demogràfiques per a qualsevol propòsit. Les dades agregades poden derivar-se de les vostres dades personals, però no es consideren dades personals per llei, ja que aquestes dades no revelen la seva identitat directament o indirectament. 
No recopilem cap categoria especial de dades personals sobre vostè (això inclou detalls sobre la seva raça o origen ètnic, creences religioses o filosòfiques, vida sexual, orientació sexual, opinions polítiques, afiliació sindical, informació sobre la seva salut i dades genètiques i biomètriques).

Si no proporcioneu dades personals 
Si necessitem recopilar dades personals per llei o segons els termes d'un contracte subscrit amb vostè i no proporciona aquestes dades quan us són sol·licitades, és possible que no puguem complir amb el contracte que hem subscrit o que pretenem subscriure amb vostè. En aquest cas, no podrem proporcionar els nostres serveis

COM ES RECOL·LECTEN LES SEVES DADES PERSONALS? 
Utilitzem diferents mètodes per recopilar dades de vostè i sobre vostè. Entre aquests mètodes estan inclosos: 
Interaccions directes. Podeu proporcionar-nos les vostres dades personals registrant-vos o comunicant-vos amb nosaltres. Això inclou les dades personals que proporcioneu quan: 
- feu una comanda 
- se subscrigui al nostre servei o publicacions; 
- sol·liciteu que us enviem màrqueting; o 
- ens doneu la vostra opinió.

Tecnologies automatitzades o interaccions. En interactuar amb el nostre lloc web, podem recopilar automàticament dades tècniques sobre el vostre equip, accions d'exploració i patrons. Algunes de les formes en què nosaltres o el nostre lloc web pot recopilar aquesta informació es descriuen a continuació:

Galetes i altres tecnologies: el lloc web pot utilitzar cookies, un tipus de tecnologia que instal·la una petita quantitat d'informació a l'ordinador d'un usuari o un altre dispositiu per permetre que un lloc web, per exemple, reconegui futures visites usant aquest ordinador o dispositiu . El lloc web pot utilitzar altres tecnologies similars (incloses, entre d'altres, píxels de seguiment, com es descriu més endavant, i altres identificadors anònims) per recopilar dades personals, com adreces IP i dades d'ubicació, per personalitzar la vostra visita, per permetre'ns millorar el nostre servei, o per a altres fins. Si us plau, per a més detalls consulteu la nostra Política de Cookies.

Finalitats 
De conformitat amb el que disposa la RGPD i la seva normativa de desenvolupament, Omotesando Plants informa als nostres clients i usuaris que les dades que ens facilitin (a través del Lloc Web i altres comunicacions) seran tractades per Omotesando Plants com a Responsable de Tractament. Aquestes dades seran tractades amb la finalitat de:

- prestar els nostres serveis i 
- gestionar les relacions i comunicacions amb els nostres clients i usuaris del Lloc Web, 
- respondre les qüestions directes. 
- realitzar els nostres contactes comercials amb altres persones que es comuniquen amb nosaltres respecte Omotesando Plants. 
- Per als nostres interessos legítims (o els d'un tercer) i els seus interessos i drets fonamentals no anul·lin aquests interessos 
- complir una obligació legal o regulatòria sobre l'empresa 
Aquestes dades personals també es poden tractar amb la finalitat d'anàlisi i prospecció comercial, generar perfils de client/usuari. 
En cas d'acceptar-ho expressament (mitjançant la casella corresponent, és a dir, sempre que hagin prestat prèviament el seu consentiment i no s'hi han oposat) els podrem remetre, per via electrònica, postal i telefònica (incloent-hi alertes per SMS, o altres mitjans de missatgeria anàlegs) informació comercial personalitzada que pugui resultar del vostre interès sobre els productes o serveis relacionats amb els oferts per Omotesand Plants així com participar en enquestes de satisfacció. Podeu retirar el vostre consentiment en qualsevol moment escrivint-nos a l'email indicat a dalt. 
Les bases legítimes per tractar aquestes dades són: 
- l'execució d'un contracte amb l'usuari registrat i el comprador de productes i serveis, o per prendre mesures quan ho sol·liciti abans de fer aquest contracte 
- el nostre interès legítim a conèixer els nostres clients i les seves preferències, i fer prospecció comercial. Ens assegurem de considerar i equilibrar qualsevol possible impacte en vostè (tant positiu com negatiu) i en els seus drets abans de tractar les dades personals per als nostres interessos legítims. No utilitzem les vostres dades personals per a activitats en què els nostres interessos queden anul·lats per l'impacte que aquest ús tingui en vostè (llevat que tinguem el seu consentiment o la llei ho requereixi o permeti d'una altra manera). Podeu obtenir més informació sobre com avaluem els nostres interessos legítims per tal d'evitar qualsevol possible impacte en vostè, pel que fa a activitats específiques, mitjançant la realització de les consultes que consideri oportunes al següent compte de correu electrònic 
- Complir una obligació legal o reglamentària significa tractar les seves dades personals quan sigui necessari per complir amb una obligació legal o reglamentària a què estem subjectes 
- el consentiment exprés informat, particularment per a l'enviament de correus electrònics comercials, ofertes i butlletins.

Divulgació de les vostres dades 
Les dades personals recollides a través del Lloc Web i les comunicacions amb nosaltres no seran objecte de cessió a cap tercer, excepte (a) en els casos concrets en què aquesta cessió estigui emparada per la LOPD (b) conforme les teves instruccions per poder prestar els nostres serveis correctament, i (c) de conformitat amb una obligació legal d'acord amb la llei, els reglaments i les normes aplicables establertes. Únicament podran ser accedits pel personal d'Omotesando Plants, així com per aquells tercers que prestin serveis a Omotesando Plants relacionats amb les finalitats esmentades; o en cas d'auditoria de la informació en el context de compra venda o una altra operació societària.

No obstant això, és possible que hàgim de compartir la vostra informació personal amb les parts que es detallen a continuació: 
- Proveïdors de serveis que actuen en nom nostre. 
- Empreses de transport i de servei al client 
- Tercers amb qui podem optar per vendre, transferir o fusionar parts del nostre negoci o els nostres actius. Alternativament, podem cercar adquirir altres empreses o fusionar-nos-hi, si som part d'un procediment de fallida o un altre canvi de control. 
- Tercers amb qui hem de compartir la seva informació per investigar sospites de frau, assetjament o altres violacions de qualsevol llei, regla o regulació, o les polítiques del lloc web. 
- Requerim que tots els tercers respectin la seguretat de les vostres dades personals i els tractin d'acord amb la llei. No permetem que els nostres proveïdors de serveis externs utilitzin les seves dades personals per a les seves pròpies finalitats i només els permetem tractar les seves dades personals per a fins específics i de conformitat amb les nostres instruccions.

Qualitat de dades 
Els usuaris hauran de notificar a Omotesando Plants qualsevol modificació que es produeixi en les dades facilitades, responent en qualsevol cas de la veracitat i exactitud de les dades subministrades a cada moment. Omotesando Plants procurarà comprovar diligentment la veracitat de les dades esmentades, reservant-se, si escau i sense perjudici d'altres accions que li puguin correspondre, el dret a no registrar oa donar de baixa a aquells usuaris que facilitin dades falses o incomplets. Aquesta verificació prèvia no implica en cap cas l'assumpció per Omotesando Plants de cap responsabilitat pels danys o perjudicis que poguessin derivar-se de la falsedat o inexactitud de les dades subministrades, de les quals respondrà únicament l'usuari.

Qualitat de dades 
Seguretat 
Omotesando Plants garanteix que han adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerides, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures d'índole tècnica, personal i organitzativa al seu abast per garantir la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació, així com per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.

Qualitat de dades 
Retenció 
Només conservarem les vostres dades personals durant el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats per a les quals ho hem recopilat, fins i tot per complir amb els requisits legals, comptables o d'informació. Per determinar el període de retenció adequat per a les dades personals, considerem la quantitat, naturalesa i sensibilitat de les dades personals, el risc potencial de dany per l'ús no autoritzat o la divulgació de les vostres dades personals, els fins per als quals tractem les vostres dades personals, si podem assolir aquests propòsits a través d'altres mitjans i els requisits legals aplicables. En algunes circumstàncies, podeu demanar-nos que eliminem les vostres dades: consulteu Esborrar sol·licituds a continuació per obtenir més informació. En algunes circumstàncies, podem anonimitzar les vostres dades personals (perquè ja no puguin associar-se amb vostè) amb finalitats de recerca o estadístiques, en aquest cas podrem utilitzar i retenir aquesta informació indefinidament sense previ avís. 
AVÍS IMPORTANT: Per formar part de la comunitat clients i usuaris registrats d'Omotesando Plants i poder registrar-se, l'USUARI haurà de tenir almenys divuit (18) anys d'edat. Per tant, en emplenar el formulari d'inscripció, l'USUARI garanteix que compta amb almenys divuit (18) anys i serà completament responsable d'aquesta declaració. Omotesando Plants podrà requerir a l'USUARI, en qualsevol moment, que verifiqui la seva edat mitjançant l'aportació del document identificatiu corresponent.

3. DADES DE DESTINATARIS D'ENVIAMENTS DE FLORS 
A l'ús dels Serveis, el client/usuari ens haurà de facilitar dades de caràcter personal dels destinataris de la planta i altres enviaments que ens encarregue ("Dades de Tercers"). El client/usuari és únic responsable d'aquestes Dades de Tercers, com a "Responsable del Tractament" en la mesura que aquest tractament està regulat per la RGPD i la seva normativa de desenvolupament. A través del Lloc Web, l'Empresa presta un servei d'enviament que inclou el tractament d'aquestes Dades de Tercers en nom i per compte del client, actuant l'Empresa com a “Encarregat del Tractament” (a l'efecte de prestar el Servei). 
En la mesura que l'Empresa sigui "Encarregat del Tractament", es compromet a (a) implementar mesures tècniques i organitzatives per salvaguardar les Dades de Tercers de qualsevol accés, pèrdua, destrucció, robatori, ús o divulgació no autoritzat o il·lícit; (b) limitar l'accés a les dades de tercers únicament a aquells empleats i tercers proveïdors que necessitin conèixer-los per permetre a l'empresa prestar els serveis per complir el contracte amb l'empresa (en particular a les empreses d'enviaments i missatgeria que col·laboren amb la Empresa); (c) tractar únicament les dades de caràcter personal especificades en aquesta Política de conformitat amb les instruccions facilitades per l'usuari, que inclouen la configuració del Compte d'Usuari i les seves indicacions (comandes al Lloc Web), i (d) no utilitzar les Dades de Tercers per a fins diferents de les relacionades amb la prestació dels Serveis o d'acord amb aquestes instruccions. 
L'usuari/client garanteix que teniu l'autorització per facilitar-nos aquestes Dades de Tercers i ens indemnitzarà contra qualsevol dany o perjudici (incloent-hi multes i sancions) respecte al tractament d'aquestes dades durant la prestació dels nostres serveis. 
Tret del que s'ha indicat (a l'efecte d'enviaments), no divulgarem les Dades de Tercers a cap tercer sense el consentiment previ per escrit de l'usuari o del Tercer en qüestió. 
Al venciment o terminació de la prestació del Servei, per motiu de la baixa del Compte d'Usuari, oa petició expressa del client/usuari, l'Empresa deixarà de tractar qualsevol Dades de Tercers associades amb el seu compte i les eliminarà, d'acord amb el que indica les Condicions d'Ús. Sense perjudici de l'anterior, si el Tercer tingués un compte amb nosaltres, les seves Dades seguiran tractades per la Societat en la prestació del Servei a aquest nou usuari.

4. DRETS DELS USUARIS 
OPT OUT 
Com excloure's dels nostres missatges 
Per donar-se de baixa de qualsevol missatge promocional futur de nosaltres, cal que ens envieu una sol·licitud de cancel·lació de la subscripció a info@omotesandoplants.com. Si no voleu que les dades personals es comparteixin amb tercers perquè puguin utilitzar aquesta informació per a fins de màrqueting directe, podeu optar per no rebre aquesta divulgació enviant un correu electrònic a info@omotesandoplants.com. Tractarem la vostra sol·licitud dins d'un temps raonable després de la recepció. Tingueu en compte que si opteu per no cancel·lar la subscripció o no rebre comunicacions de tercers, és possible que certs aspectes del lloc web ja no estiguin disponibles per a vostè. En virtut de les lleis de protecció de dades en relació amb les vostres dades personals, Vostè té dret a: 
- Sol·licitar accés a les vostres dades personals (comunament coneguda com "sol·licitud d'accés a un subjecte de dades"). Això us permet rebre una còpia de les dades personals que tenim sobre vostè i verificar que estem processant-les legalment. 
- Sol·licitar la correcció de les dades personals que tenim sobre vosaltres. Això us permet corregir qualsevol dada incompleta o inexacta que tinguem sobre vostè, encara que és possible que hàgim de verificar la precisió de les noves dades que ens proporciona. 
- Sol·licitar l'esborrat (cancel·lació) de les vostres dades personals. Això us permet sol·licitar-nos que eliminem les vostres dades personals quan no hi hagi una bona raó perquè continuem processant-les. També té dret a sol·licitar-nos que eliminem les seves dades personals quan hagi exercit amb èxit el seu dret a oposar-se al tractament (veure a continuació), quan podríem haver processat la seva informació il·legalment o quan haguem d'esborrar les dades personals en compliment de la llei local. No obstant això, tingueu en compte que és possible que no sempre puguem complir amb la vostra sol·licitud d'eliminació per motius legals específics que se us notificaran, si fos el cas, en el moment de la seva sol·licitud. 
- Objectir el tractament de les vostres dades personals quan tot i tenir un interès legítim (o d'un tercer) hi hagi alguna cosa sobre la seva situació particular que faci que vulgui oposar-se al tractament en aquest àmbit, ja que consideri que té un impacte en els seus drets i llibertats fonamentals. També teniu dret a objectar quan tractem les vostres dades personals per a fins de màrqueting directe. En alguns casos, podem demostrar que tenim interessos legítims fonamentats per tractar la informació que prevalen sobre els seus drets i llibertats. 
- Sol·licitar la restricció del tractament de les vostres dades personals. Això us permet demanar-nos que suspenguem el tractament de les vostres dades personals en els escenaris següents: (a) si voleu que establim la precisió de les dades; (b) quan el nostre ús de les dades és il·legal però no desitja que les esborrem; (c) quan necessiti que retinguem les dades, fins i tot si ja no les necessitem per exercitar o defensar reclamacions legals; o (d) s'ha oposat al nostre ús de les vostres dades, però hem de verificar si tenim raons legítimes per usar-les. 
- Sol·licitar la transferència de les vostres dades personals a vostè oa un tercer. Us proporcionarem a vostè, oa un tercer que heu triat, les vostres dades personals en un format estructurat, d'ús comú i llegible. Tingueu en compte que aquest dret només s'aplica a la informació automatitzada que vostè ens va autoritzar mitjançant consentiment a utilitzar, així com a la informació necessària per a la celebració de qualsevol contracte amb vostè. 
- Retirar el consentiment en qualsevol moment en què depenguem del consentiment per tractar les dades personals. Això no obstant, això no afectarà la legalitat de cap tractament dut a terme abans que retirarà el seu consentiment. Si retireu el vostre consentiment, és possible que no us puguem proporcionar certs productes o serveis. Us avisarem si aquest és el cas en el moment en què vostè retiri el consentiment.

Qualsevol sol·licitud s'haurà d'enviar a info@omotesandoplants.com. Aquest dret s'estén a les Dades de Tercers, en la mesura que tinguem les vostres dades en els nostres sistemes. No haureu de pagar cap tarifa per accedir a les vostres dades personals (ni per exercir cap dels altres drets). No obstant això, us podem cobrar una tarifa raonable si la vostra sol·licitud és clarament infundada, repetitiva o excessiva. Alternativament, ens podem negar a complir la seva sol·licitud en aquestes circumstàncies. És possible que haguem de demanar informació específica per ajudar-nos a confirmar la seva identitat i garantir el seu dret a accedir a les seves dades personals (o exercir qualsevol dels seus altres drets). Aquesta és una mesura de seguretat per garantir que les dades personals no es revelin a cap persona que no tingui dret a rebre'ls. També podem contactar amb vostè per demanar més informació en relació amb la seva sol·licitud per accelerar la nostra resposta.

5. ÚS DE COOKIES 
El lloc web utilitza galetes amb la finalitat de proporcionar determinats serveis i funcions, així com per ajudar els usuaris a millorar la seva experiència en línia i ajustar les ofertes publicitàries. Podeu trobar més informació al respecte a la nostra Política de Cookies.

6. MODIFICACIONS DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT 
Omotesando Plants es reserva el dret a modificar aquesta Política de Privadesa d'acord amb la legislació aplicable a cada moment. Per això, us recomanem que reviseu periòdicament aquesta Política de Privadesa per estar informat de com es tracten i protegeixen les dades personals que ens facilita.

7. COMUNICACIONS COMERCIALS 
A més del que s'ha indicat anteriorment, en compliment del preceptuat 21 de la LSSI t'informem que quan hi ha una relació contractual prèvia, les dades del correu electrònic proporcionades per l'usuari podran ser utilitzades per a la remissió de comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin inicialment objecte de la contractació amb el client. 
Hi ha la possibilitat d'oposar-se a l'enviament de comunicacions comercials tant a l'hora de fer la compra, com a cadascuna de les comunicacions comercials que se'ls dirigeixi, tot de franc. 
En oposar-se, l'usuari indicarà no consentir que les vostres dades personals siguin tractades i comunicades amb fins comercials i publicitaris, respecte de productes, serveis, ofertes, promocions relatives a productes anàlegs als contractats; fer enquestes, estadístiques i anàlisi de tendències de mercat; i elaborar perfils de l'Usuari a fi de personalitzar i millorar el servei d'Omotesando Plants.

8. CONTACTE 
En qualsevol moment l'usuari es pot posar en contacte amb nosaltres, així com donar-se de baixa del servei enviant una petició de baixa a info@omotesandoplants.com