Per què creixen els fongs a terra de les plantes d'interior?


Els fongs són organismes fascinants que tenen un paper important a la natura, però quan apareixen al terra de les nostres plantes d'interior, poden esdevenir un problema. Per què creixen els fongs a terra de les plantes d'interior? En aquest article, explorarem les possibles causes i brindarem algunes solucions per mantenir les nostres plantes sanes i lliures de fongs indesitjables.

Excés d'humitat: L'excés d'humitat és una de les raons principals per les quals els fongs troben un ambient propici per créixer al terra de les plantes d'interior. Un reg excessiu o un drenatge deficient poden portar a un excés d'humitat al substrat, cosa que afavoreix la proliferació de fongs.

Poca ventilació: La manca de circulació d'aire al voltant de les plantes d'interior pot contribuir al creixement de fongs a terra. La humitat s'acumula en ambients amb poca ventilació, creant les condicions adequades perquè els fongs es desenvolupin i es propaguin.

Per prevenir el creixement de fongs al terra de les plantes d'interior és important regar-les adequadament, millorar el drenatge i augmentar la ventilació. D'aquesta manera les plantes estaran sanes i perfectes!