Servicevoorwaarden


1. VOORAFGAANDE INFORMATIE OVER HET CONTRACTUELE PROCES
Deze website omotesandoplants.com is eigendom van Joan Català Margarit met DNI 53291031P, zelfstandige.
De Algemene Contractsvoorwaarden regelen de verkoop op afstand tussen Omotesando Plants en de gebruiker of klant, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder Wet 7/1998, van 13 april, inzake Algemene Contractsvoorwaarden, Wet 3/2014, van 27 maart, tot wijziging van de herziene tekst van de algemene wet ter bescherming van consumenten en gebruikers, de organieke wet 15/1999 van 13 december inzake de bescherming van persoonsgegevens, wet 7/1996 van 15 januari inzake de regulering van de detailhandel en wet 34/2002 van 11 juli inzake diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel.
Omotesando Plants behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden. Dergelijke wijzigingen kunnen via de pagina's van Omotesando Plants worden doorgevoerd in elke wettelijk toegestane vorm en moeten worden nageleefd zolang ze op het web worden gepubliceerd en tot ze niet meer geldig kunnen worden gewijzigd door latere wijzigingen. Omotesando Plants behoudt zich echter het recht voor om, in bepaalde gevallen, specifieke contractuele voorwaarden toe te passen in plaats van deze algemene voorwaarden wanneer zij dit nodig acht, en deze tijdig en in de juiste vorm bekend te maken.
Het doel van de website is het aanbieden en adverteren van de verkoop van alle soorten bloemen, planten en decoratieve objecten.
De duur van het contract is gekoppeld aan de levering van het product, zonder afbreuk te doen aan het herroepingsrecht.
Als gebruiker of klant verklaart u uitdrukkelijk dat u de gebruiksvoorwaarden en deze algemene contractvoorwaarden kent, begrijpt en aanvaardt. Tevens verklaart u dat u meerderjarig bent en de wettelijke bevoegdheid hebt om toegang te krijgen tot de websites van Omotesando Plants en om via deze websites contracten af te sluiten.
Om onze producten te kopen, kunt u naar het betreffende gedeelte van onze online winkel gaan.
Zodra het aankoopproces is voltooid, ontvangt de klant per e-mail een bevestiging van de aankoop. Het is essentieel dat de gebruiker tijdens het aankoopproces een geldig e-mailadres opgeeft. Als u de bevestiging niet binnen 24 uur na afronding van de bestelling ontvangt, neem dan contact op met Omotesando Plants via info@omotesandoplants.com.

De klant ontvangt na ontvangst van het product op het opgegeven afleveradres een factuur of kopie van de bestelling.

2. AANBOD EN GELDIGHEID
In het geval van een product in de aanbieding, worden de aanbiedingsprijs en de geldigheid van de aanbieding altijd aangegeven naast de essentiële kenmerken.
In overeenstemming met de geldende regelgeving biedt Omotesando Plants informatie over alle artikelen in de aanbieding, hun kenmerken en prijzen. Omotesando Plants behoudt zich echter het recht voor om de producten die via de website worden aangeboden, in te trekken, te vervangen of te wijzigen door eenvoudigweg de inhoud ervan te wijzigen. Op deze manier zullen de producten die te allen tijde via het web worden aangeboden, worden beheerst door de Algemene Contractvoorwaarden die in elk geval van kracht zijn. Het bedrijf heeft ook het recht om zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment de toegang tot de voornoemde producten stop te zetten.
3.ESSENTIËLE KENMERKEN VAN DE PRODUCTEN
De producten die in onze online shop worden aangeboden, bevatten een foto en hun essentiële kenmerken, dit is de informatie die van de fabrikant zelf is verkregen. De kleur van het product die op de foto te zien is, is niet bindend. Deze wordt aangegeven in de kenmerken.

3. GARANTIES
Alle producten die worden aangeboden op de website genieten de commerciële garantie van de leverancier van het product. Omotesando Plants heeft een dienst na verkoop, terwijl de garantie van kracht is, kan de klant deze uitvoeren via e-mail naar info@omotesandplants.com of naar de punten vastgesteld door de leverancier zelf. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met de e-mail info@omotesandoplants.com

4. PRIJZEN
Alle producten vermelden de verkoopprijs in euro's en zijn inclusief belasting over de toegevoegde waarde (btw). Als er een andere belasting van toepassing is, wordt dit aangegeven.

5. VERZENDKOSTEN
Alle op de website aangeboden producten genieten de commerciële garantie van de leverancier van het product. Omotesando Plants heeft een dienst na verkoop, terwijl de garantie van kracht is, kan de klant deze uitvoeren via e-mail naar info@omotesandoplants.com of naar de punten die door de leverancier zelf zijn vastgesteld. In geval van twijfel kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@omotesandoplants.com.

6. VERZENDKOSTEN
Omotesando Plants verzendt alleen binnen Spanje (met uitzondering van de Canarische Eilanden, de Balearen, Ceuta en Melilla). De verzendkosten bedragen 6 euro en worden bij de kassa opgeteld bij de prijs van het product plus btw.

7. LEVERING VAN DE BESTELLING
Zodra de verzendbevestiging is verzonden, wordt het product binnen ongeveer één tot vijf (1-5) werkdagen vanaf het moment dat de producten het magazijn van Omotesando Plants verlaten, geleverd op het adres dat de gebruiker bij het plaatsen van de bestelling heeft opgegeven.

Omotesando Plants aanvaardt geen verantwoordelijkheid wanneer de levering van het Product niet wordt uitgevoerd als gevolg van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt of wanneer de levering niet kan worden uitgevoerd om redenen die buiten de rederij liggen, die voor dat doel is aangewezen, zoals de afwezigheid van de Gebruiker of het vasthouden van het Product bij de douane.
Levertijden zijn bij benadering, hoewel Omotesando Plants probeert deze aan te passen.

8. METHODEN VAN BETALING EN UITVOERING VAN DE BESTELLING
De klant kan het bedrag van uw bestelling betalen door een van de volgende manieren te kiezen. Tijdens het aankoopproces moet u uw keuze aangeven:
CREDIT OF DEBIT CARD VISA, VISA OR MASTERCARD
" Alle handelingen waarbij persoonlijke of bankgegevens worden overgedragen, worden uitgevoerd in een beveiligde omgeving, een server gebaseerd op de standaard beveiligingstechnologie SSL (Secure Sockets Layer). Alle informatie die u naar ons verzendt, reist gecodeerd over het netwerk.
" Bovendien worden uw creditcardgegevens rechtstreeks ingevoerd in Stripe (betalingsgateway) en niet ingevoerd of opgeslagen op een server van Omotesando Plants.
" Wanneer u met VISA of MASTERCARD betaalt, wordt u altijd om de volgende informatie gevraagd: het kaartnummer, de vervaldatum en een validatiecode die overeenkomt met de laatste drie cijfers van het nummer dat cursief op de achterkant van uw VISA of MASTERCARD staat afgedrukt, zodat er meer garanties zijn voor de veiligheid van de transactie. Deze vorm van betaling is alleen geldig op de website.
" Wanneer het bedrag van een aankoop frauduleus of onjuist in rekening is gebracht met behulp van het nummer van een betaalkaart, kan de kaarthouder de onmiddellijke annulering van de betaling eisen. In een dergelijk geval zullen de overeenkomstige debet- en creditboekingen zo snel mogelijk worden uitgevoerd op de rekeningen van de leverancier en de kaarthouder.
" Als de kaarthouder de aankoop echter daadwerkelijk heeft gedaan en de eis tot terugbetaling niet het gevolg was van de uitoefening van het herroepings- of opzeggingsrecht en daarom ten onrechte de annulering van de overeenkomstige kosten heeft geëist, is de kaarthouder aansprakelijk tegenover Omotesando Plants voor de vergoeding van de schade die door deze annulering is veroorzaakt.
PAYPAL
" Hiermee kunt u veilig en gemakkelijk betalingen via internet verzenden. Het PayPal-netwerk bouwt voort op de bestaande financiële infrastructuur van bankrekeningen en creditcards om een wereldwijde real-time betalingsoplossing te creëren. Paypal biedt een service speciaal voor diegenen die niet tevreden zijn met traditionele betalingsmechanismen.
" Meer informatie over Paypal. http://www.paypal.com.
Omotesando Plants verbindt zich ertoe de bestelling te leveren binnen 30 dagen vanaf de dag die volgt op de bestelling.
De beschikbaarheid van de producten die worden aangeboden door Omotesando Plants kan variëren afhankelijk van de vraag van de klant. Hoewel Omotesando Plants haar voorraad periodiek bijwerkt, kan het door de klant gevraagde product op dat moment niet op voorraad zijn. In het geval van niet-uitvoering als gevolg van niet-beschikbaarheid, zal Omotesando Plants de klant per e-mail op de hoogte stellen zodra het zich bewust wordt van deze situatie. De periode van deze communicatie zal in geen geval een maximumperiode van 30 dagen overschrijden. Omotesando Plants kan de klant de dubbele optie geven: de klant zonder prijsverhoging een product met gelijkaardige eigenschappen of van superieure kwaliteit leveren, of tenzij gerechtvaardigde en aantoonbare redenen door Omotesando Plants binnen dezelfde periode de voor de geannuleerde bestelling betaalde bedragen betalen. Indien Omotesando Plants deze betaling niet binnen de gestelde termijn uitvoert, kan de koper aanspraak maken op betaling van het dubbele van het verschuldigde bedrag, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

9. HERROEPINGSRECHT, TERUGZENDINGEN EN CLAIMS
Volgens de bepalingen van artikel 103 van Wet 3/2014, van 27 maart, die de herziene tekst van de Algemene Wet ter Verdediging van Consumenten en Gebruikers wijzigt, zijn leveringen van diensten of goederen die volgens specificaties van de consument zijn gemaakt of duidelijk zijn gepersonaliseerd, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, vrijgesteld van herroeping.
Als je een probleem hebt gehad met je bestelling, willen we dat als eerste weten. Het gebeurt zeer zelden, maar als het toch gebeurt, neem dan contact met ons op en Omotesando Plants verbindt zich ertoe het product terug te sturen voor een nieuw exemplaar in overeenstemming met de voorwaarden die werden aanvaard op het moment van de verkoop. Als de klant een klacht wil indienen, kan dat door een e-mail te sturen naar info@omotesandoplants.com.
In sommige zendingen is het mogelijk dat sommige bloemen van de bestelling niet beschikbaar zijn vanwege kwaliteits- of beschikbaarheidsproblemen. In deze gevallen behoudt Omotesanso Plants zich het recht voor om deze bloem te vervangen door een bloem van dezelfde of hogere waarde. We kunnen in deze gevallen niet vervangen of terugbetalen, en we stellen uw begrip hiervoor op prijs.

10. JURISDICTIE
Ook behoudt Omotesando Plants zich het recht voor om civiele of strafrechtelijke acties te ondernemen die het passend acht voor het misbruik van haar website en inhoud of voor schending van deze voorwaarden.
De relatie tussen de gebruiker en de aanbieder wordt beheerst door de wetten die van kracht en van toepassing zijn op het Spaanse grondgebied. In geval van geschillen kunnen de partijen hun geschillen voorleggen aan arbitrage of zich wenden tot de gewone rechter, met inachtneming van de regels inzake jurisdictie en bevoegdheid ter zake. Omotesando Plants is gevestigd in Sant Cugat del Vallès, Barcelona.